8 nye tomter i Tolomarka

27.11.2023

Me er i god gang med å etablera infrastruktur i feltet no.  

Her er det 5 ledige store tomter til einebustad, einebustad med utleige eller tomannsbustad.

Pris frå 750.000,-  Last ned kart nedanfor, tomt 2,3,4,5 og B er ledige.