OM OSS

Grunnlaget i Gravdal

Selskapet vart starta i 1911, av Hans Gravdal.  Opphavet var ein bekk som gav grunnlag for drifa.                               Sidan den tid har det skjedd mykje. 

Drifta i Gravdal

Steinar overtok drifta frå far sin og dreiv det vidare og bygde det opp hall etter hall, maskin etter maskin. Sagbruk vart utvida med høvleri, impregneringsanlegg, malingsanlegg og elementproduksjon av hus og hytter. S.Gravdal as var firmanamnet vårt.

Utviklinga i Norheimsund

Så overtok Hans leiarrolla i 2005 og utvikla firmaet til å få behov for større lokaler. Resultatet vart ein ny stor industrihall i Norheimsund i 2014.Samme året overtok me lageret til Hardanger Bygg på kaien i Norheimsund

Framtida

Me har no eit stort lager med byggjevarer,  ein stor hall der me driv med elementproduksjon og                             entrepenørvirksomheit.  Me tar på oss små og store jobbar.  Har du eit prosjekt på gang, ta kontakt.

Me stortrivst på jobb!  Ha ein strålande dag, du og.